รับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS 1 Portfolio 63

เริ่มเปิดรับสมัครออนไลน์ 2 - 31 ธ.ค. 62 สำหรับสอบถามรายละเอียดการรับสมัคร หรือโทร. 053 921444 ต่อ 1232 , 1234 ในวันและเวลาราชการ

แจ้งผลการชำระเงิน

ข่าวสาร

รับสมัครนักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ รอบโควตาพิเศษ 1 ปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) และ ระดับปริญญาตรี รอบโควต้าพิเศษ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกดาวน์โหลดที่นี่

Read more